325518
/arbeid-og-lonn/statistikker/aki/kvartal
325518
statistikk
2019-02-28T08:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
aki, Arbeidskraftkostnadsindeks, arbeidskraftkostnader, indeks, næringshovudområde (for eksempel industri, bygg og anlegg, olje), næringar, heltidstilsette, deltidstilsetteLønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Arbeidskraftkostnadsindeks4. kvartal 2018, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Totale arbeidskraftkostnader, etter næringshovudområde.
IndeksProsent
4. kvartal 20183. kvartal 2018 - 4. kvartal 20184. kvartal 2017 - 4. kvartal 2018
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift103,61,61,8
Industri106,12,02,7
Forsyning av elektrisitet, gass, damp og varmtvatn108,53,53,2
Vatn, avløp, renovasjon106,81,12,5
Byggje- og anleggsverksemd106,60,72,5
Varehandel106,40,42,9
Samferdsel105,51,22,2
Hotell- og serveringsverksemd106,02,33,3
Informasjon og kommunikasjon105,70,22,9
Omsetning og drift av fast eigedom106,32,53,5
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting106,91,82,8
Forretningsmessig tenesteyting106,11,22,9
Undervisning105,91,22,5
Helse og sosialtenester105,8-0,32,6
Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar105,90,72,7
Personleg tenesteyting105,50,21,6

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB