288605
/arbeid-og-lonn/statistikker/aki/kvartal
288605
statistikk
2017-09-05T08:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
aki, Arbeidskraftkostnadsindeks, arbeidskraftkostnader, indeks, næringshovudområde (for eksempel industri, bygg og anlegg, olje), næringar, heltidstilsette, deltidstilsetteLønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Arbeidskraftkostnadsindeks2. kvartal 2017, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Totale arbeidskraftkostnader, etter næringshovudområde.
IndeksProsent
2. kvartal 20171. kvartal 2017 - 2. kvartal 20172. kvartal 2016 - 2. kvartal 2017
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift157,6-0,82,1
Industri159,50,61,0
Forsyning av elektrisitet, gass, damp og varmtvatn158,80,32,8
Vatn, avløp, renovasjon145,8-0,5-0,2
Byggje- og anleggsverksemd145,70,61,1
Varehandel153,6-0,11,8
Samferdsel153,90,52,9
Hotell- og serveringsverksemd133,31,90,8
Informasjon og kommunikasjon153,40,32,7
Omsetning og drift av fast eigedom155,5-1,61,1
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting150,4-0,21,3
Forretningsmessig tenesteyting137,6-0,41,8
Undervisning161,80,82,0
Helse og sosialtenester158,30,32,9
Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar146,21,11,2
Personleg tenesteyting163,40,22,1

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB