92226
/arbeid-og-lonn/statistikker/aki/kvartal
92226
1,2 prosent auke i bygg og anlegg
statistikk
2013-06-05T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
aki, Arbeidskraftkostnadsindeks, arbeidskraftkostnader, indeks, næringshovudområde (for eksempel industri, bygg og anlegg, olje), næringar, heltidstilsette, deltidstilsetteLønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Arbeidskraftkostnadsindeks1. kvartal 2013, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

1,2 prosent auke i bygg og anlegg

Den førebelse indeksen for totale arbeidskraftskostnader i byggje- og anleggsverksemd syner ein auke på 1,2 prosent frå 4. kvartal 2012 til 1. kvartal 2013. Indeksen viser ein auke på 4,0 prosent frå 1. kvartal 2012.

Totale arbeidskraftkostnader, etter næringshovudområde.
IndeksProsent
1. kvartal 20134. kvartal 2012 - 1. kvartal 20131. kvartal 2012 - 1. kvartal 2013
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift149,15,4-1,4
Industri154,14,68,4
Forsyning av elektrisitet, gass, damp og varmtvatn143,85,57,2
Vatn, avløp, renovasjon137,7-0,43,3
Byggje- og anleggsverksemd133,61,24,0
Varehandel143,83,34,8
Samferdsel137,41,63,2
Hotell- og serveringsverksemd127,94,87,1
Informasjon og kommunikasjon140,95,45,7
Finanstenester......
Omsetning og drift av fast eigedom139,4-1,2-1,4
Fagleg, vitskapeleg og teknisk tenesteyting142,62,74,0
Forretningsmessig tenesteyting126,81,91,5
Undervisning150,23,47,1
Helse og sosialtenester145,82,55,3
Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar135,3-0,12,8
Personleg tenesteyting143,21,85,1

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB