Samfunnsspeilet, 1994/2

Vekst i økonomisk aktivitet for Oslo-regionen fra slutten av 1992

Publisert:

De siste 25 årene har Oslo-regionens sysselsetting hatt større konjunktursvingninger enn landet som helhet, men regionens andel av landets sysselsetting har vært noenlunde konstant. Etter en periode på fem år med svak utvikling i regionens lønnskostnader, har regionen fra slutten av 1992 hatt en sterk vekst i forhold til resten av landet.

Åpne og les artikkelen i PDF (979 KB)

Kontakt