Vekst i arbeidsgiveravgiften

Publisert:

Samlet grunnlag for arbeidsgiveravgift utgjorde 1 280 milliarder kroner i 2017, 2,9 prosent mer enn året før. Det var størst vekst i offentlig sektor, med 3,9 prosent.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift i privat sektor utgjorde 928 milliarder kroner i 2017. Veksten fra 2016 var på 2,5 prosent, viser statistikken over arbeidsgiveravgift.

Offentlig sektor utgjorde 352 milliarder kroner av det samlede grunnlaget for arbeidsgiveravgift i 2017. Veksten fra 2016 i offentlig sektor på 3,9 prosent skyldes kraftigere vekst i lønn og andre godtgjørelser.

Figur 1. Grunnlag for arbeidsgiveravgift, etter sektor. Endring i prosent

Endring i prosent 2012-2013 Endring i prosent 2013-2014 Endring i prosent 2014-2015 Endring i prosent 2015-2016 Endring i prosent 2016-2017
Offentlig sektor 4.5 6.6 1.3 5.1 3.9
Privat sektor 5.4 4.0 2.3 1.1 2.5
Totalt 5.1 4.7 2.0 2.1 2.9

Lønnsgrunnlag etter kommune

Fra og med 2015 er datagrunnlaget til statistikken basert på opplysninger fra a-ordningen. Alle arbeidsgivere som har betalt ut lønn, kontantytelser eller naturalytelser, må levere a-melding. Datamaterialet omfatter dermed alle virksomheter som betaler arbeidsgiveravgift.

Datagrunnlaget for arbeidsgiveravgift var fram til og med 2014 basert på Skattedirektoratets skatteregnskap hvor arbeidsgiver 6 ganger i løpet av året sendte inn terminoppgaver som viste grunnlaget og beregnet arbeidsgiveravgift for de to foregående månedene.

Arbeidsgiveravgiften har ulikt nivå i ulike deler av landet, avhengig av arbeidsstedets plassering.

Til og med 2014 ble kommunene hvor virksomhetene drev sin aktivitet, rapportert av arbeidsgiver på terminoppgaven. I rapporteringen til a-meldingen fra og med 2015 skal ikke kommunene som enheten driver sin aktivitet i, rapporteres, bare hvilken arbeidsgiveravgiftssone aktiviteten blir utført i. På grunn av dette ble ikke lønnssum fordelt etter kommune for 2015.

Fra og med 2016 er reglene for arbeidsstedets plassering endret. Nå er det virksomhetens forretningskommune som avgjør hvilken arbeidsgiveravgiftssone virksomheten tilhører. Tabellen etter kommune følger de nye reglene fra og med 2016.