Aktivitetsstatus per november 2013. Befolkningen, personer bosatt som enslige mindreårige flyktninger, og andre mindreårige flyktninger. 18-29 år, totalt og etter kjønn. I prosent

Tilbake til artikkelen

Aktivitetsstatus per november 2013. Befolkningen, personer bosatt som enslige mindreårige flyktninger, og andre mindreårige flyktninger. 18-29 år, totalt og etter kjønn. I prosent12
  Befolkningen Enslige mindreårige flyktninger Andre mindreårige flyktninger
  Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt
1Personer som kom som flyktninger til Norge i perioden 1996-2013, som var under 18 år da de kom til Norge, og som kom sammen med foreldrene sine, eller hadde en mor eller far i Norge fra før.
2Tabellen er rettet 7. januar 2016 kl. 10.40.
Antall 416 692 397 796 814 488 3 361 772 4 133 9 074 7 878 16 952
                   
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sysselsatt 49,4 43,0 46,3 34,6 24,6 32,8 34,8 27,9 31,6
Sysselsatt og under utdanning 22,0 25,5 23,7 22,7 20,1 22,2 18,9 22,6 20,6
Under utdanning 14,7 16,1 15,4 16,9 19,2 17,3 21,3 25,3 23,1
Introduksjonsprogram 0,4 0,5 0,5 3,2 5,3 3,6 0,9 1,0 0,9
Registrert helt arbeidsledig 2,2 1,7 1,9 4,0 3,1 3,8 5,4 3,6 4,6
Andre arbeidssøkende 0,7 0,5 0,6 1,0 : 1,0 2,0 1,4 1,7
Helserelaterte ytelser (AAP, sykepenger, uføretrygd) 3,2 3,4 3,3 1,7 2,5 1,9 3,3 2,7 3,0
Sosialhjelp 0,8 0,6 0,7 3,3 5,4 3,7 3,4 2,6 3,0
Kontantstøtte, enslig forsørger 0,0 0,8 0,4 : 3,9 0,8 0,0 2,2 1,1
Andre grupper 0,2 0,2 0,2 : : 0,4 0,5 0,3 0,4
Ukjent status 6,5 7,6 7,0 12,0 14,5 12,5 9,5 10,4 9,9

Kontakt