Tabell

Aktivitetsstatus per november 2013. Befolkningen, personer bosatt som enslige mindreårige flyktninger, og andre mindreårige flyktninger. 18-29 år, totalt og etter kjønn. I prosent12
 BefolkningenEnslige mindreårige flyktningerAndre mindreårige flyktninger
 MennKvinnerI altMennKvinnerI altMennKvinnerI alt
1Personer som kom som flyktninger til Norge i perioden 1996-2013, som var under 18 år da de kom til Norge, og som kom sammen med foreldrene sine, eller hadde en mor eller far i Norge fra før.
2Tabellen er rettet 7. januar 2016 kl. 10.40.
Antall416 692397 796814 4883 3617724 1339 0747 87816 952
          
Total100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0
Sysselsatt49,443,046,334,624,632,834,827,931,6
Sysselsatt og under utdanning22,025,523,722,720,122,218,922,620,6
Under utdanning14,716,115,416,919,217,321,325,323,1
Introduksjonsprogram0,40,50,53,25,33,60,91,00,9
Registrert helt arbeidsledig2,21,71,94,03,13,85,43,64,6
Andre arbeidssøkende0,70,50,61,0:1,02,01,41,7
Helserelaterte ytelser (AAP, sykepenger, uføretrygd)3,23,43,31,72,51,93,32,73,0
Sosialhjelp0,80,60,73,35,43,73,42,63,0
Kontantstøtte, enslig forsørger0,00,80,4:3,90,80,02,21,1
Andre grupper0,20,20,2::0,40,50,30,4
Ukjent status6,57,67,012,014,512,59,510,49,9