Økonomiske analyser, 5/2012

Supplerende mål på arbeidsledighet

Publisert:

Det kommer ofte fram synspunkter på at arbeidsledighet er for strengt definert i den offisielle statistikken. Arbeidskraftsundersøkelsene (AKU) viser at det i 2011 var 84 000 arbeidsledige. Samtidig var det 154 000 personer som ønsket arbeid uten at de var klassifisert som arbeidsledige i følge AKU. I det statistiske samarbeidet i EU, hvor også Norge deltar, har man kommet fram til noen supplerende mål til det offisielle ledighetsbegrepet. I denne artikkelen presenteres og drøftes disse, med vekt på kriteriene som gjelder for å bli definert som arbeidsledig og hvorfor mange av de som ønsker jobb, ikke kommer med i ledighetstallet. Med slike supplerende mål på ledighet kommer Norge ut med langt flere personer som har problemer med tilpasningen til arbeidsmarkedet, men befinner seg fortsatt blant de land med lavest tall for denne gruppen.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt