Oppdragstakere (personer), etter årlig utbetalt kontantlønn og utdanning. 2020. Absolutte tall og prosent

Tilbake til artikkelen

Oppdragstakere (personer), etter årlig utbetalt kontantlønn og utdanning. 2020. Absolutte tall og prosent
  Alle utdanningsnivå Grunn- og videregående skole Universitet- og høgskole- utdanning
    Absolutte tall
I alt 291 772 160 333 131 439
Under 20 000 kr 56 640 41 854 14 786
20 000 - 99 999 kr 44 972 32 287 12 685
100 000 - 299 999 kr 36 113 23 009 13 104
300 000 - 499 999 kr 37 134 22 716 14 418
500 000 - 699 999 kr 58 615 23 340 35 275
700 000 kr eller mer 58 298 17 127 41 171
    Prosent
I alt 100,0 55,0 45,0
Under 20 000 kr 100,0 73,9 26,1
20 000 - 99 999 kr 100,0 71,8 28,2
100 000 - 299 999 kr 100,0 63,7 36,3
300 000 - 499 999 kr 100,0 61,2 38,8
500 000 - 699 999 kr 100,0 39,8 60,2
700 000 kr eller mer 100,0 29,4 70,6

Faktaside