Oppdragstakere (personer), etter årlig utbetalt kontantlønn som oppdragstaker og som ansatt. 2020. Absolutte tall

Tilbake til artikkelen

Oppdragstakere (personer), etter årlig utbetalt kontantlønn som oppdragstaker og som ansatt. 2020. Absolutte tall
Årlig utbetalt kontantlønn som oppdragstaker I alt Årlig utbetalt kontantløn som ansatt
0 1 - 4 999 kr 5 000 - 19 999 kr 20 000 - 49 999 kr 50 000 - 99 999 kr 100 000 kr eller mer
I alt 291 772 84 563 3 997 8 127 10 610 11 716 172 759
0 - 4 999 kr 85 955 25 192 1 537 3 009 3 908 4 000 48 309
5 000 - 19 999 kr 93 363 25 152 1 261 2 541 3 332 3 791 57 286
20 000 - 49 999 kr 55 286 15 765 640 1 377 1 667 1 919 33 918
50 000 - 99 999 kr 26 369 7 402 252 591 788 872 16 464
100 000 kr eller mer 30 799 11 052 307 609 915 1 134 16 782

Faktaside