Stabilt sykefravær

Publisert:

Det sesong- og influensajusterte sykefraværet var 6,3 prosent i 2. kvartal 2017, nesten uendret fra 1. kvartal. Sykefraværet har ligget rundt dette nivået de siste fire årene.

Det sesong- og influensajusterte sykefraværet gikk ned med 0,04 prosentpoeng fra 1. til 2. kvartal i 2017, det vil si en nedgang på 0,6 prosent. Også for menn og kvinner hver for seg var det bare små endringer.

Figur 1. Sesong- og influensajusterte sykefraværsprosenter, etter type sykefravær

Egenmeldt og legemeldt Egenmeldt Legemeldt
2. kv. 2000 7.1 0.8 6.4
3. kv. 2000 7.1 0.8 6.3
4. kv. 2000 7.1 0.8 6.3
1. kv. 2001 7.1 0.8 6.3
2. kv. 2001 7.2 0.8 6.4
3. kv. 2001 7.5 0.8 6.7
4. kv. 2001 7.5 0.8 6.7
1. kv. 2002 7.6 0.8 6.7
2. kv. 2002 7.6 0.8 6.8
3. kv. 2002 7.8 0.8 7.0
4. kv. 2002 8.0 0.9 7.1
1. kv. 2003 8.0 0.8 7.2
2. kv. 2003 8.2 0.9 7.4
3. kv. 2003 8.3 0.9 7.5
4. kv. 2003 8.2 0.9 7.3
1. kv. 2004 8.0 0.9 7.2
2. kv. 2004 7.6 0.9 6.8
3. kv. 2004 6.6 0.9 5.7
4. kv. 2004 6.4 0.9 5.5
1. kv. 2005 6.6 1.0 5.6
2. kv. 2005 6.6 1.0 5.7
3. kv. 2005 6.6 0.9 5.7
4. kv. 2005 6.9 0.9 5.9
1. kv. 2006 7.0 1.0 6.1
2. kv. 2006 7.0 1.0 6.0
3. kv. 2006 6.9 1.0 6.0
4. kv. 2006 6.9 0.9 5.9
1. kv. 2007 6.7 0.9 5.8
2. kv. 2007 6.8 0.9 5.8
3. kv. 2007 6.9 1.0 6.0
4. kv. 2007 7.0 1.0 6.0
1. kv. 2008 7.1 1.0 6.1
2. kv. 2008 7.1 1.0 6.2
3. kv. 2008 7.0 1.0 6.1
4. kv. 2008 7.1 1.0 6.1
1. kv. 2009 7.2 1.0 6.3
2. kv. 2009 7.5 1.0 6.5
3. kv. 2009 7.4 1.0 6.4
4. kv. 2009 7.1 1.0 6.1
1. kv. 2010 6.9 1.0 5.9
2. kv. 2010 6.8 1.0 5.8
3. kv. 2010 7.0 1.0 6.0
4. kv. 2010 7.1 1.0 6.1
1. kv. 2011 7.0 1.0 6.0
2. kv. 2011 6.9 1.0 5.9
3. kv. 2011 6.7 1.0 5.7
4. kv. 2011 6.6 1.0 5.6
1. kv. 2012 6.5 1.0 5.5
2. kv. 2012 6.4 0.9 5.4
3. kv. 2012 6.5 0.9 5.6
4. kv. 2012 6.6 1.0 5.6
1. kv. 2013 6.6 1.0 5.6
2. kv. 2013 6.5 1.1 5.5
3. kv. 2013 6.3 0.9 5.4
4. kv. 2013 6.4 1.0 5.5
1. kv. 2014 6.5 1.0 5.5
2. kv. 2014 6.5 1.0 5.5
3. kv. 2014 6.6 1.1 5.5
4. kv. 2014 6.4 0.9 5.4
1. kv. 2015 6.5 1.1 5.4
2. kv. 2015 6.4 1.0 5.4
3. kv. 2015 6.4 1.0 5.4
4. kv. 2015 6.3 0.9 5.3
1. kv. 2016 6.2 0.9 5.3
2. kv. 2016 6.3 0.9 5.3
3. kv. 2016 6.3 1.0 5.3
4. kv. 2016 6.4 1.0 5.4
1. kv. 2017 6.4 1.0 5.4
2. kv. 2017 6.3 0.9 5.4

Figur 2. Sesong- og influensajusterte sykefraværsprosenter, etter kjønn

Menn og kvinner Menn Kvinner
2. kv. 2000 7.1 6.0 8.7
3. kv. 2000 7.1 5.9 8.7
4. kv. 2000 7.1 5.8 8.7
1. kv. 2001 7.1 5.9 8.7
2. kv. 2001 7.2 6.0 8.8
3. kv. 2001 7.5 6.2 9.2
4. kv. 2001 7.5 6.1 9.2
1. kv. 2002 7.6 6.2 9.3
2. kv. 2002 7.6 6.3 9.3
3. kv. 2002 7.8 6.4 9.5
4. kv. 2002 8.0 6.7 9.7
1. kv. 2003 8.0 6.7 9.8
2. kv. 2003 8.2 6.8 10.0
3. kv. 2003 8.3 6.9 10.1
4. kv. 2003 8.2 6.8 9.9
1. kv. 2004 8.0 6.6 9.8
2. kv. 2004 7.6 6.2 9.4
3. kv. 2004 6.6 5.4 8.1
4. kv. 2004 6.4 5.3 7.9
1. kv. 2005 6.6 5.4 8.1
2. kv. 2005 6.6 5.4 8.2
3. kv. 2005 6.6 5.4 8.2
4. kv. 2005 6.9 5.5 8.6
1. kv. 2006 7.0 5.6 8.8
2. kv. 2006 7.0 5.6 8.7
3. kv. 2006 6.9 5.6 8.7
4. kv. 2006 6.9 5.5 8.6
1. kv. 2007 6.7 5.3 8.4
2. kv. 2007 6.8 5.4 8.5
3. kv. 2007 6.9 5.5 8.7
4. kv. 2007 7.0 5.5 8.8
1. kv. 2008 7.1 5.6 9.0
2. kv. 2008 7.1 5.6 9.0
3. kv. 2008 7.0 5.6 8.9
4. kv. 2008 7.1 5.7 8.8
1. kv. 2009 7.2 5.9 8.9
2. kv. 2009 7.5 6.1 9.2
3. kv. 2009 7.4 6.0 9.1
4. kv. 2009 7.1 5.7 8.8
1. kv. 2010 6.9 5.5 8.6
2. kv. 2010 6.8 5.4 8.5
3. kv. 2010 7.0 5.6 8.7
4. kv. 2010 7.1 5.6 8.9
1. kv. 2011 7.0 5.5 8.8
2. kv. 2011 6.9 5.4 8.7
3. kv. 2011 6.7 5.2 8.6
4. kv. 2011 6.6 5.1 8.4
1. kv. 2012 6.5 5.0 8.3
2. kv. 2012 6.4 4.9 8.2
3. kv. 2012 6.5 5.0 8.3
4. kv. 2012 6.6 5.2 8.5
1. kv. 2013 6.6 5.1 8.4
2. kv. 2013 6.5 5.0 8.4
3. kv. 2013 6.3 4.9 8.2
4. kv. 2013 6.4 5.0 8.3
1. kv. 2014 6.5 5.0 8.3
2. kv. 2014 6.5 5.0 8.3
3. kv. 2014 6.6 5.1 8.4
4. kv. 2014 6.4 4.9 8.2
1. kv. 2015 6.5 4.9 8.3
2. kv. 2015 6.4 4.9 8.2
3. kv. 2015 6.4 4.9 8.2
4. kv. 2015 6.3 4.8 8.0
1. kv. 2016 6.2 4.8 7.9
2. kv. 2016 6.3 4.8 8.0
3. kv. 2016 6.3 4.9 8.0
4. kv. 2016 6.4 5.0 8.1
1. kv. 2017 6.4 4.9 8.1
2. kv. 2017 6.3 4.9 8.1

Sykefraværet ned 11,4 prosent siden IA-avtalen ble inngått

Overgangen til nytt datagrunnlag fra 1. kvartal 2015 har hatt en liten, men observerbar effekt på sykefraværsprosenten. Denne effekten er omtalt i Om sesongjustering under punktet «Produksjon».

Sammenlignet med sykefraværet i 2. kvartal 2001, da den første IA-avtalen ble inngått, har det vært en nedgang i det sesong- og influensajusterte sykefraværet på 11,4 prosent. Dette tallet er justert for effekten av overgangen til A-ordningen som er nevnt over. Målsettingen i IA-avtalen var en nedgang på 20 prosent.

Det ujusterte sykefraværet økte noe siste år

De neste tallene er egen- og legemeldte, som ikke er sesong- og influensajusterte. Vi ser da på endringer siste år, det vil si fra 2. kvartal 2016 til 2. kvartal 2017.

Det ujusterte sykefraværet var på 6,0 prosent i 2. kvartal 2017. Dette er en økning fra 5,8 prosent året før, som tilsvarer en oppgang på 2,1 prosent.

Noe av årsaken til denne økningen skyldes at påsken i de to årene er i forskjellige kvartaler. I 2016 var påsken i 1. kvartal, mens i 2017 var den i 2. kvartal. Plasseringen av påsken kan påvirke nivået på avtalte dagsverk og dermed sykefraværsprosenten, slik at den (gitt alt annet likt) blir høyere i et kvartal med påske enn et kvartal uten.

Sterkest økning i Rogaland

Fordelt etter arbeidssted økte sykefraværet i Rogaland og Finnmark sterkest med 6,7 prosent siste år, men fraværet i Rogaland lå likevel under gjennomsnittet for landet. Nivået i 2. kvartal 2017 var lavest i Oslo og Sogn og Fjordane, med henholdsvis 5,1 og 5,4 prosent. Sogn og Fjordane hadde også størst nedgang med 0,5 prosent.

Sykefraværet opp i de største næringsgruppene

Fraværet økte blant de største næringsgruppene. Den sterkeste økningen var i eiendomsdrift og teknisk tjenesteyting, med 6,2 prosent. Dette er imidlertid en oppgang fra et lavt nivå, og næringsgruppen har fortsatt et sykefravær som ligger godt under gjennomsnittet. Det var også en økning i industrien, på 4,1 prosent.