Økonomiske analyser, 5/2012

Midlertidige stillinger – et springbrett til permanente stillinger?

Publisert:

Midlertidige stillinger utgjør en liten, men viktig del av arbeidslivet i Norge. Omkring ti prosent av arbeidsstyrken er til enhver tid i midlertidige stillinger. Vi bruker norske AKU data fra midten av 1990-tallet til midten av 2000-tallet og finner at midlertidige stillinger fungerer som et springbrett til faste stillinger. Særlig blant unge og lavutdannede er denne effekten sterk. Siden andelen av midlertidige stillinger er relativt lav i Norge sammenlignet med mange andre europeiske land og det er selvsagt uklart om vi kan generalisere disse resultatene til en situasjon med mye høyere andel med midlertidige stillinger. Imidlertid kan vi si at slik det er i Norge i dag fungerer denne delen av arbeidsmarket som en viktig del av et fleksibelt arbeidsmarked.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt