Mange kvinner fra EU-land i Øst-Europa jobber innenfor renhold

Publisert:

0,4 prosent av kvinner uten innvandrerbakgrunn jobber innenfor renholdsnæringen. For kvinner fra EU-landene i Øst-Europa er andelen 18 prosent.

Sysselsettingen blant kvinner fra EU-landene i Øst-Europa skiller seg en del både fra de vesteuropeiske kvinnene og kvinner uten innvandrerbakgrunn, viser analyse av arbeidsmarkedsstatistikk fra 2013. Den største næringsgruppen blant de sysselsatte østeuropeiske kvinnene er rengjøringsvirksomhet, der 18 prosent er sysselsatt. Blant kvinner uten innvandrerbakgrunn er denne næringsgruppen helt marginal med 0,4 prosent, og ikke større enn 2,5 prosent blant kvinner fra EU-land i Vest-Europa.

Helse- og sosialtjenester dominerer blant kvinner uten innvandrerbakgrunn

Den nest største næringsgruppen blant østeuropeiske kvinner er helse- og sosialtjenester, der 17,3 prosent er sysselsatt. Det er likevel en langt mindre andel enn blant de øvrige kvinnene, der denne næringsgruppen er den desidert største. Dette gjelder særlig for kvinner uten innvandrerbakgrunn, der en nesten dobbelt så stor andel er sysselsatt i helse- og sosialtjenester, det vil si nærmere 35 prosent.

Større andel kvinner fra Øst-Europa jobber i industrien

Kvinnene fra EU-landene i øst er også ganske atypiske innenfor den tredje største næringsgruppen som er industri, der 12,3 prosent jobber. Kvinner uten innvandrerbakgrunn og kvinner fra EU-landene i vest har henholdsvis 4,2 og 6,5 prosent sysselsatt i industri.

Kontakt