Ansatte med universitets- og høgskoleutdanning. Noen utvalgte yrker. 2016

Tilbake til artikkelen

Ansatte med universitets- og høgskoleutdanning. Noen utvalgte yrker. 2016
  Gjennomsnittlig månedslønn Andel kvinnelige ansatte Kvinners andel av menns lønn
  Menn Kvinner
Ansatte med universitets- og høgskoleutdanning lavere nivå        
Sykepleiere og spesialsykepleiere 44 700 42 600 89 95
Grunnskole- og førskolelærere 42 400 40 800 81 96
Finansrådgivere 63 200 52 000 49 82
Administrasjonsrådgivere 50 400 44 700 64 89
IKT-rådgivere 57 800 53 700 21 93
Ingeniører mv 56 900 49 400 19 87
Yrker innen finanstjenester 64 200 45 300 57 71
Agenter og meglere 58 100 47 600 40 82
         
         
Ansatte med universitets- og høgskoleutdanning, høyere nivå og forskerutdanning        
Administrerende direktører 106 800 85 300 24 80
Ledere av utdanning, helse- og sosialtjenester 80 500 64 500 50 80
Realister, sivilingeniører, ingeniører mv 68 200 58 700 31 86
Leger 79 100 69 600 49 88
Undervisningsyrker 50 400 46 700 56 93
Rådgivere innen økonmi, administrasjon og salg 58 500 49 100 56 84
IKT-rådgivere 62 800 56 300 22 90
Medarbeidere innen økonomi, administrasjon og salg 68 300 48 400 46 71

Kontakt