Tabell

Ansatte med universitets- og høgskoleutdanning. Noen utvalgte yrker. 2016
 Gjennomsnittlig månedslønnAndel kvinnelige ansatteKvinners andel av menns lønn
 MennKvinner
Ansatte med universitets- og høgskoleutdanning lavere nivå    
Sykepleiere og spesialsykepleiere44 70042 6008995
Grunnskole- og førskolelærere42 40040 8008196
Finansrådgivere63 20052 0004982
Administrasjonsrådgivere50 40044 7006489
IKT-rådgivere57 80053 7002193
Ingeniører mv56 90049 4001987
Yrker innen finanstjenester64 20045 3005771
Agenter og meglere58 10047 6004082
     
     
Ansatte med universitets- og høgskoleutdanning, høyere nivå og forskerutdanning    
Administrerende direktører106 80085 3002480
Ledere av utdanning, helse- og sosialtjenester80 50064 5005080
Realister, sivilingeniører, ingeniører mv68 20058 7003186
Leger79 10069 6004988
Undervisningsyrker50 40046 7005693
Rådgivere innen økonmi, administrasjon og salg58 50049 1005684
IKT-rådgivere62 80056 3002290
Medarbeidere innen økonomi, administrasjon og salg68 30048 4004671