Andel som er utsatt for seksuell trakassering, etter hvem som utfører, kjønn, alder og yrkets kjønnsbalanse. 2016. Prosent

Tilbake til artikkelen

Andel som er utsatt for seksuell trakassering, etter hvem som utfører, kjønn, alder og yrkets kjønnsbalanse. 2016. Prosent
  Seksuell trakassering i alt Kollega/overordnet Kunde, klient, etc N
Kvinnedominerte yrker        
Menn, i alt 4 0 4 419
Menn <40 5 0 5 211
Menn 40-66 år 2 0 2 208
Kvinner, i alt 8 1 7 1 945
Kvinner <40 10 2 9 756
Kvinner 40-66 år 6 1 6 1 189
Kjønnsblandete yrker        
Menn, i alt 2 1 1 1 584
Menn <40 4 1 3 657
Menn 40-66 år 0 0 0 927
Kvinner, i alt 6 2 4 1 537
Kvinner <40 10 4 7 696
Kvinner 40-66 år 2 1 1 841
Mannsdominerte yrker        
Menn, i alt 1 0 1 2 336
Menn <40 1 0 1 892
Menn 40-66 år 1 0 1 1 444
Kvinner, i alt 7 5 3 341
Kvinner <40 12 9 5 154
Kvinner 40-66 år 2 1 1 187

Kontakt