Tabell

Andel som er utsatt for seksuell trakassering, etter hvem som utfører, kjønn, alder og yrkets kjønnsbalanse. 2016. Prosent
 Seksuell trakassering i altKollega/overordnetKunde, klient, etcN
Kvinnedominerte yrker    
Menn, i alt404419
Menn <40505211
Menn 40-66 år202208
Kvinner, i alt8171 945
Kvinner <401029756
Kvinner 40-66 år6161 189
Kjønnsblandete yrker    
Menn, i alt2111 584
Menn <40413657
Menn 40-66 år000927
Kvinner, i alt6241 537
Kvinner <401047696
Kvinner 40-66 år211841
Mannsdominerte yrker    
Menn, i alt1012 336
Menn <40101892
Menn 40-66 år1011 444
Kvinner, i alt753341
Kvinner <401295154
Kvinner 40-66 år211187