Kjennetegn ved yrkene og samlet eksponering for trusler, vold og trakassering, etter yrke og sektor. Prosent. Sysselsatte 18-66 år. 2016

Tilbake til artikkelen

Kjennetegn ved yrkene og samlet eksponering for trusler, vold og trakassering, etter yrke og sektor. Prosent. Sysselsatte 18-66 år. 2016
  Utsatt i alt Kvinneandel Andel <40 Andel i offentlig sektor Andel fagforeningsmedl. Andel utrygt ansettelsesforh.1 Andel uten amu/verneombud/tillitsvalgt2 N
1Andel som er midlertidig ansatt eller mangler arbeidskontrakt. Selvstendige regnes ikke med.
2Andel som verken har tillitsvalgt, arbeidsmiljøutvalg eller verneombud på arbeidsplassen
I alt 9 47 45 33 52 13 11 8 162
Yrke                
Vernepleiere 56 75 56 88 77 18 0 65
Miljøarbeidere mv. 34 65 39 60 66 18 4 101
Sykepleiere 31 93 43 90 93 10 1 300
Sikkerhetarbeidere, militære, tollere, politi 25 26 56 74 88 5 0 119
Pleie- og omsorgsarbeidere 25 87 45 78 64 24 9 587
Psykologer, prester, rådgivere innen sosiale fagfelt 20 70 43 79 80 10 1 108
Grunnskolelærere 19 75 49 92 80 20 2 294
Leger 17 51 50 72 89 26 5 103
Førskolelærere 14 91 45 57 80 7 4 113
Sjåfører og andre transportarbeidere 12 5 45 8 45 14 16 275
Serviceyrker (personlig tjenesteyting) 11 45 51 22 39 16 17 285
Salgsyrker 11 65 70 1 26 13 29 427
Andre medisinske yrker (tannleger, veterinærer mv.) 8 75 51 42 62 12 7 127
Helserelaterte høyskoleyrker 8 72 39 45 72 11 8 122
Yrker innen kultur, idrett mv. 8 40 71 5 25 21 29 64
Lektorer og yrkesfaglærere 7 50 29 88 84 10 0 129
Medarbeidere innen økonomi, administrasjon, salg 5 45 37 11 40 7 15 555
Samfunnsvitenskapelige og humanistiske yrker 5 55 47 32 44 14 8 143
Ledere 4 36 27 19 38 6 13 856
Kontoryrker 4 59 44 21 43 17 12 445
Renholdere, hjelpearbeidere mv 4 60 55 34 45 20 24 169
Rådgivere innen økonomi, administrasjon, salg 4 56 38 43 55 9 10 602
Andre undervisningsyrker 3 62 36 75 76 17 2 160
Jordbrukere, skogbruk og fiskere 2 18 38 3 18 16 10 123
Ingeniører mv. 2 14 41 14 64 3 5 368
Prosess- og maskinoperatører, montører 2 28 50 2 62 10 10 138
Juridiske yrker 2 38 50 38 61 24 12 55
Håndverkere 1 6 52 5 45 13 10 653
Realister, sivilingeniører mv 1 29 46 23 62 8 7 307
IKT-rådgivere, IKT-teknikere 0 21 50 19 42 9 14 279
Uoppgitt 10 29 45 17 34 17 19 90
Sektor                
Privat sektor 6 36 47 0 38 11 15 5 251
Offentlig sektor 17 68 40 100 82 15 2 2 858

Kontakt