Tabell

Kjennetegn ved yrkene og samlet eksponering for trusler, vold og trakassering, etter yrke og sektor. Prosent. Sysselsatte 18-66 år. 2016
 Utsatt i altKvinneandelAndel <40Andel i offentlig sektorAndel fagforeningsmedl.Andel utrygt ansettelsesforh.1Andel uten amu/verneombud/tillitsvalgt2N
1Andel som er midlertidig ansatt eller mangler arbeidskontrakt. Selvstendige regnes ikke med.
2Andel som verken har tillitsvalgt, arbeidsmiljøutvalg eller verneombud på arbeidsplassen
I alt94745335213118 162
Yrke        
Vernepleiere567556887718065
Miljøarbeidere mv.3465396066184101
Sykepleiere3193439093101300
Sikkerhetarbeidere, militære, tollere, politi252656748850119
Pleie- og omsorgsarbeidere2587457864249587
Psykologer, prester, rådgivere innen sosiale fagfelt2070437980101108
Grunnskolelærere1975499280202294
Leger1751507289265103
Førskolelærere149145578074113
Sjåfører og andre transportarbeidere125458451416275
Serviceyrker (personlig tjenesteyting)11455122391617285
Salgsyrker1165701261329427
Andre medisinske yrker (tannleger, veterinærer mv.)875514262127127
Helserelaterte høyskoleyrker872394572118122
Yrker innen kultur, idrett mv.84071525212964
Lektorer og yrkesfaglærere750298884100129
Medarbeidere innen økonomi, administrasjon, salg545371140715555
Samfunnsvitenskapelige og humanistiske yrker555473244148143
Ledere436271938613856
Kontoryrker4594421431712445
Renholdere, hjelpearbeidere mv4605534452024169
Rådgivere innen økonomi, administrasjon, salg456384355910602
Andre undervisningsyrker362367576172160
Jordbrukere, skogbruk og fiskere218383181610123
Ingeniører mv.21441146435368
Prosess- og maskinoperatører, montører228502621010138
Juridiske yrker238503861241255
Håndverkere16525451310653
Realister, sivilingeniører mv12946236287307
IKT-rådgivere, IKT-teknikere021501942914279
Uoppgitt1029451734171990
Sektor        
Privat sektor6364703811155 251
Offentlig sektor176840100821522 858