Andel som er utsatt for vold, trusler og uønsket seksuell oppmerksomhet på arbeidsplassen, etter yrke. Sysselsatte 18-66 år. 2016. Prosent

Tilbake til artikkelen

Andel som er utsatt for vold, trusler og uønsket seksuell oppmerksomhet på arbeidsplassen, etter yrke. Sysselsatte 18-66 år. 2016. Prosent
  Utsatt i alt Trusler Vold Uønsket seksuell oppmerksomhet N
I alt 9 4 4 4 8 162
           
Vernepleiere 56 29 46 23 65
Miljøarbeidere mv. 34 16 18 14 101
Sykepleiere 31 13 16 15 300
Sikkerhetarbeidere, militære, tollere, politi 25 11 19 6 119
Pleie- og omsorgsarbeidere 25 8 17 10 587
Psykologer, prester, rådgivere innen sosiale fagfelt 20 16 6 2 108
Grunnskolelærere 19 4 15 3 294
Leger 17 13 3 4 103
Førskolelærere 14 4 11 1 113
Sjåfører og andre transportarbeidere 12 7 3 7 275
Serviceyrker (personlig tjenesteyting) 11 4 2 8 285
Salgsyrker 11 4 0 8 427
Andre medisinske yrker (tannleger, veterinærer mv.) 8 2 1 6 127
Helserelaterte høyskoleyrker 8 3 3 3 122
Yrker innen kultur, idrett mv. 8 1 2 4 64
Lektorer og yrkesfaglærere 7 2 2 3 129
Medarbeidere innen økonomi, administrasjon, salg 5 3 0 2 555
Samfunnsvitenskapelige og humanistiske yrker 5 1 1 3 143
Ledere 4 2 1 2 856
Kontoryrker 4 2 0 3 445
Renholdere, hjelpearbeidere mv 4 0 1 3 169
Rådgivere innen økonomi, administrasjon, salg 4 2 1 1 602
Andre undervisningsyrker 3 1 1 2 160
Jordbrukere, skogbruk og fiskere 2 0 1 1 123
Ingeniører mv. 2 1 0 1 368
Prosess- og maskinoperatører, montører 2 1 0 1 138
Juridiske yrker 2 2 0 0 55
Håndverkere 1 0 1 1 653
Realister, sivilingeniører mv 1 0 0 1 307
IKT-rådgivere, IKT-teknikere 0 0 0 0 279
Uoppgitt 10 3 5 5 90

Kontakt