Tabell

Andel som er utsatt for vold, trusler og uønsket seksuell oppmerksomhet på arbeidsplassen, etter yrke. Sysselsatte 18-66 år. 2016. Prosent
 Utsatt i altTruslerVoldUønsket seksuell oppmerksomhetN
I alt94448 162
      
Vernepleiere5629462365
Miljøarbeidere mv.34161814101
Sykepleiere31131615300
Sikkerhetarbeidere, militære, tollere, politi2511196119
Pleie- og omsorgsarbeidere2581710587
Psykologer, prester, rådgivere innen sosiale fagfelt201662108
Grunnskolelærere194153294
Leger171334103
Førskolelærere144111113
Sjåfører og andre transportarbeidere12737275
Serviceyrker (personlig tjenesteyting)11428285
Salgsyrker11408427
Andre medisinske yrker (tannleger, veterinærer mv.)8216127
Helserelaterte høyskoleyrker8333122
Yrker innen kultur, idrett mv.812464
Lektorer og yrkesfaglærere7223129
Medarbeidere innen økonomi, administrasjon, salg5302555
Samfunnsvitenskapelige og humanistiske yrker5113143
Ledere4212856
Kontoryrker4203445
Renholdere, hjelpearbeidere mv4013169
Rådgivere innen økonomi, administrasjon, salg4211602
Andre undervisningsyrker3112160
Jordbrukere, skogbruk og fiskere2011123
Ingeniører mv.2101368
Prosess- og maskinoperatører, montører2101138
Juridiske yrker220055
Håndverkere1011653
Realister, sivilingeniører mv1001307
IKT-rådgivere, IKT-teknikere0000279
Uoppgitt1035590