Utstasjonerte arbeidstakere etter verdensregion. 3. kvartal 2019 og 2020. Absolutte tall og prosent

Tilbake til artikkelen

Utstasjonerte arbeidstakere etter verdensregion. 3. kvartal 2019 og 2020. Absolutte tall og prosent
  Antall Prosent
  2019 2020 2019 2020
I alt 8 185 6 406 100,0 100,0
Norden 1 012 1 005 12,4 15,7
Vest - Europa ellers 892 798 10,9 12,5
EU land i Øst-Europa 5 425 3 880 66,3 60,6
Øst - Europa ellers 72 58 0,9 0,9
Nord - Amerika og Oseania 17 11 0,2 0,2
Asia 717 598 8,8 9,3
Afrika 16 11 0,2 0,2
Sør- og Mellom - Amerika 25 27 0,3 0,4
Statsløse og uoppgitt 9 18 0,1 0,3

Kontakt