Mannsdominerte yrker etter innvandrerbakgrunn. Prosentandel menn. 4. kvartal 2017

Tilbake til artikkelen

Mannsdominerte yrker etter innvandrerbakgrunn. Prosentandel menn. 4. kvartal 20171
  Uten innvandrerbakgrunn Innvandrere, EØS etc.2 Innvandrere, Asia, Afrika etc.2
1Med en mannsandel på minst 70 prosent i befolkningen uten innvandrerbakgrunn.
2Med minst 4 års botid.
11 Politikere og toppledere 76,8 73,4 75,5
21 Realister, sivilingeniører mv, 72,5 67,4 65,4
25 IKT-rådgivere 80,6 77,5 71,0
31 Ingeniører mv, 87,2 82,2 74,1
35 IKT-teknikere 78,2 71,6 72,8
54 Sikkerhetsarbeidere 76,2 66,8 85,7
62 Skogbrukere, fiskere mv, 90,0 82,0 69,8
71 Byggearbeidere 98,2 99,3 98,0
72 Metall- og maskinarbeidere 97,3 99,1 98,1
74 Elektrikere, elektronikere mv, 97,0 98,3 95,3
81 Prosess- og maskinoperatører 80,8 67,1 62,5
82 Montører 75,9 85,1 70,2
83 Transportarbeidere og operatører av mobile maskiner mv, 95,1 95,3 97,3
93 Hjelpearbeidere i bergverk, industri, bygg og anlegg og transport 90,5 94,2 84,1
96 Renovasjons- og gjenvinningsarbeidere mv, 84,0 77,0 78,4

Kontakt