Menn i manns-/kvinnedominerte yrker etter innvandrerbakgrunn og yrkesgruppe. I prosent av mannlige lønnstakere i alt i hver befolkningsgruppe. 4. kvartal 2017

Tilbake til artikkelen

Menn i manns-/kvinnedominerte yrker etter innvandrerbakgrunn og yrkesgruppe. I prosent av mannlige lønnstakere i alt i hver befolkningsgruppe. 4. kvartal 2017
  Uten innvandrerbakgrunn Innvandrere, EØS etc.1 Innvandrere, Asia, Afrika etc.1
1Med minst 4 års botid.
2Med en mannsandel på minst 70 prosent.
3Med en kvinneandel på minst 70 prosent.
Mannsdominerte yrker2      
11 Politikere og toppledere 3,3 1,6 1,6
21 Realister, sivilingeniører mv, 4,8 4,4 3,2
25 IKT-rådgivere 3,2 2,0 2,4
31 Ingeniører mv, 9,5 5,4 4,8
71 Byggearbeidere 5,3 22,5 3,6
72 Metall- og maskinarbeidere 4,3 6,8 3,2
74 Elektrikere, elektronikere mv, 3,0 2,1 1,1
81 Prosess- og maskinoperatører 4,2 5,7 5,6
83 Transportarbeidere og operatører av mobile maskiner mv, 6,3 6,5 10,1
93 Hjelpearbeidere i bergverk, industri, bygg og anlegg og transport 1,5 5,2 1,8
96 Renovasjons- og gjenvinningsarbeidere mv, 0,6 1,3 0,9
Annet 3,3 1,9 2,8
Til sammen 49,3 65,4 41,1
       
Kvinnedominerte yrker3      
22 Medisinske yrker 2,1 2,3 3,2
23 Undervisningsyrker 4,1 2,5 2,3
32 Helserelaterte yrker 0,8 0,5 0,8
41 Kontormedarbeidere 1,4 0,6 0,8
53 Pleie- og omsorgsarbeidere 2,5 1,5 7,5
91 Renholdere mv, 0,4 1,7 8,7
94 Kjøkkenassistenter 0,1 0,4 1,8
Til sammen 11,4 9,5 25,1

Kontakt