Kvinner i kvinne-/mannsdominerte yrker etter innvandrerbakgrunn og yrkesgruppe. I prosent av kvinnelige lønnstakere i alt i hver befolkningsgruppe. 4. kvartak 2017

Tilbake til artikkelen

Kvinner i kvinne-/mannsdominerte yrker etter innvandrerbakgrunn og yrkesgruppe. I prosent av kvinnelige lønnstakere i alt i hver befolkningsgruppe. 4. kvartak 2017
  Uten innvandrerbakgrunn Innvandrere, EØS etc.1 Innvandrere, Asia, Afrika etc.1
1Med minst 4 års botid.
2Med en kvinneandel på minst 70 prosent.
3Med en mannsandel på minst 70 prosent.
Kvinnedominerte yrker2      
22 Medisinske yrker 10,9 10,3 6,9
23 Undervisningsyrker 11,4 7,8 3,9
32 Helserelaterte yrker 3,0 2,0 2,6
41 Kontormedarbeidere 4,9 3,3 2,2
53 Pleie- og omsorgsarbeidere 16,3 12,8 27,5
91 Renholdere mv, 2,0 13,1 16,0
94 Kjøkkenassistenter 0,6 1,9 3,5
Til sammen 49,1 51,2 62,6
       
Mannsdominerte yrker3      
11 Politikere og toppledere 1,1 0,9 0,5
21 Realister, sivilingeniører mv, 2,0 3,3 1,5
25 IKT-rådgivere 0,8 0,9 0,9
31 Ingeniører mv, 1,5 1,8 1,5
71 Byggearbeidere 0,1 0,2 0,1
72 Metall- og maskinarbeidere 0,1 0,1 0,1
74 Elektrikere, elektronikere mv, 0,1 0,1 0,1
81 Prosess- og maskinoperatører 1,1 4,3 3,0
83 Transportarbeidere og operatører av mobile maskiner mv, 0,4 0,5 0,3
93 Hjelpearbeidere i bergverk, industri, bygg og anlegg og transport 0,2 0,5 0,3
96 Renovasjons- og gjenvinningsarbeidere mv, 0,1 0,6 0,2
Annet 1,0 1,0 0,7
Til sammen 8,5 14,2 9,2

Kontakt