Sysselsatte15-74 år i heltidsstilinger (30 timer og mer per uke), etter kjønn, utvalgte næringsgrupper og innvandrerbakgrunn. 4. kvartal 2016. Prosent

Tilbake til artikkelen

Sysselsatte15-74 år i heltidsstilinger (30 timer og mer per uke), etter kjønn, utvalgte næringsgrupper og innvandrerbakgrunn. 4. kvartal 2016. Prosent
  Sysselsatte uten innvandrere Innvandrere, Afrika, Asia etc. Differanse, Sysselsatte uten innvandrere-Afrika, Asia etc.
Menn      
I alt 87,7 79,7 8,0
Av dette:      
45-47 Varehandel, reparasjon av motorvogner 81,3 73,2 8,1
49-53 Transport og lagring 88,9 88,1 0,8
56 Serveringsvirksomhet 65,6 80,0 -14,4
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting 82,0 71,0 11,0
86-88 Helse- og sosialtjenester 68,0 60,9 7,1
       
Kvinner      
I alt 69,5 62,2 7,3
Av dette:      
45-47 Varehandel, reparasjon av motorvogner 57,8 56,9 0,9
56 Serveringsvirksomhet 58,5 71,2 -12,7
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting 72,7 59,6 13,1
86-88 Helse- og sosialtjenester 59,3 52,1 7,2

Kontakt