Tabell

Sysselsatte15-74 år i heltidsstilinger (30 timer og mer per uke), etter kjønn, utvalgte næringsgrupper og innvandrerbakgrunn. 4. kvartal 2016. Prosent
 Sysselsatte uten innvandrereInnvandrere, Afrika, Asia etc.Differanse, Sysselsatte uten innvandrere-Afrika, Asia etc.
Menn   
I alt87,779,78,0
Av dette:   
45-47 Varehandel, reparasjon av motorvogner81,373,28,1
49-53 Transport og lagring88,988,10,8
56 Serveringsvirksomhet65,680,0-14,4
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting82,071,011,0
86-88 Helse- og sosialtjenester68,060,97,1
    
Kvinner   
I alt69,562,27,3
Av dette:   
45-47 Varehandel, reparasjon av motorvogner57,856,90,9
56 Serveringsvirksomhet58,571,2-12,7
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting72,759,613,1
86-88 Helse- og sosialtjenester59,352,17,2