Sysselatte etter kjønn, utvalgte næringsgrupper og innvandrerbakgrunn. 15-74 år. 4. kvartal 2016. Absolutte tall og i prosent

Tilbake til artikkelen

Sysselatte etter kjønn, utvalgte næringsgrupper og innvandrerbakgrunn. 15-74 år. 4. kvartal 2016. Absolutte tall og i prosent
  Sysselsatte uten innvandrere Innvandrere, Afrika, Asia etc. Sysselsatte uten innvandrere Innvandrere, Afrika, Asia etc.
Menn        
45-47 Varehandel, reparasjon av motorvogner 161 234 12 370 14,1 13,8
49-53 Transport og lagring 88 500 11 714 7,7 13,1
56 Serveringsvirksomhet 13 646 9 378 1,2 10,4
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting 48 971 9 339 4,3 10,4
86-88 Helse- og sosialtjenester 85 360 11 753 7,5 13,1
I alt 397 711 54 554 34,8 60,8
Kvinner        
45-47 Varehandel, reparasjon av motorvogner 144 578 9 928 13,7 11,1
56 Serveringsvirksomhet 23 420 6 564 2,2 7,3
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting 34 093 8 924 3,2 9,9
86-88 Helse- og sosialtjenester 380 986 34 436 36,1 38,4
I alt 583 077 59 852 55,2 66,7

Kontakt