Tabell

Sysselatte etter kjønn, utvalgte næringsgrupper og innvandrerbakgrunn. 15-74 år. 4. kvartal 2016. Absolutte tall og i prosent
 Sysselsatte uten innvandrereInnvandrere, Afrika, Asia etc.Sysselsatte uten innvandrereInnvandrere, Afrika, Asia etc.
Menn    
45-47 Varehandel, reparasjon av motorvogner161 23412 37014,113,8
49-53 Transport og lagring88 50011 7147,713,1
56 Serveringsvirksomhet13 6469 3781,210,4
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting48 9719 3394,310,4
86-88 Helse- og sosialtjenester85 36011 7537,513,1
I alt397 71154 55434,860,8
Kvinner    
45-47 Varehandel, reparasjon av motorvogner144 5789 92813,711,1
56 Serveringsvirksomhet23 4206 5642,27,3
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting34 0938 9243,29,9
86-88 Helse- og sosialtjenester380 98634 43636,138,4
I alt583 07759 85255,266,7