Økonomiske analyser, 3/2015

Hvorfor ulike arbeidsledighetstall?

Publisert:

Arbeidsledigheten har økt den siste tiden, men ulike statistikker viser forskjeller i utviklingen. Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU) og NAVs ledighetstall har ulike definisjoner av å være arbeidsledig og målemetodene er forskjellige. Dette bør ikke oppfattes som et problem, men at de bidrar til å nyansere bildet for utviklingen på arbeidsmarkedet.

Åpne og les artikkelen i PDF (562 KB)

Kontakt