Rapporter 2005/30

Rapport fra tilleggsundersøkelse til Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) 2.kvartal 2005

Funksjonshemmede på arbeidsmarkedet

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Funksjonshemmede på arbeidsmarkedet. Rapport fra tilleggsundersøkelse til Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) 2.kvartal 2005

Ansvarlige

Bjørn Olsen, Mem Thi Van

Serie og -nummer

Rapporter 2005/30

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Funksjonsevne , Sysselsetting

ISBN (elektronisk)

82-537-6867-2

ISSN

0806-2056

Antall sider

55

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt