Rapporter 2003/25

Rapport fra tilleggsundersøkelse til Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) 2. kvartal 2003

Funksjonshemmede på arbeidsmarkedet

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Funksjonshemmede på arbeidsmarkedet. Rapport fra tilleggsundersøkelse til Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) 2. kvartal 2003

Ansvarlig

Tor Petter Bø

Serie og -nummer

Rapporter 2003/25

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Funksjonsevne , Sysselsetting

ISBN (elektronisk)

82-537-6543-6

ISBN (trykt)

82-537-6542-8

ISSN

0806-2056

Antall sider

47

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt