Ansatte med funksjonshemning etter tilpasninger i arbeidssituasjonen. 2. kvartal 2015. Prosent

Tilbake til artikkelen

Ansatte med funksjonshemning etter tilpasninger i arbeidssituasjonen. 2. kvartal 2015. Prosent
$Ansatte i alt 100
Ingen tilpasninger 44
Én eller flere tilpasninger 56
Endringer i arbeidsoppgavene 31
Endringer i arbeidstiden 27
Fysisk tilrettelegging 32

Kontakt