Tabell

Ansatte med funksjonshemning etter tilpasninger i arbeidssituasjonen. 2. kvartal 2015. Prosent
$Ansatte i alt100
Ingen tilpasninger44
Én eller flere tilpasninger56
Endringer i arbeidsoppgavene31
Endringer i arbeidstiden27
Fysisk tilrettelegging32