Rapporter 1999/31

Dokumentasjon og analyse av effekter på kort og lang sikt

Evaluering av ordinære arbeidsmarkedstiltak 1999

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Evaluering av ordinære arbeidsmarkedstiltak 1999. Dokumentasjon og analyse av effekter på kort og lang sikt

Ansvarlige

Magne Bråthen, Ørnulf Landfald

Serie og -nummer

Rapporter 1999/31

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (trykt)

82-537-4737-3

ISSN

0806-2056

Antall sider

59

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt