Økonomiske analyser, 4/2016

Drivkrefter bak endringer i yrkesstrukturen

Publisert:

I denne artikkelen diskuteres en analyse av Frey og Osborne av hvordan forventede teknologiske endringer vil påvirke yrkesstrukturen.

Åpne og les artikkelen i PDF (598 KB)

Kontakt