Andel som har tilbud om trening i arbeidstiden og andel som trener månedlig av dem som har tilbud, etter ulike kjennetegn. Prosent

Tilbake til artikkelen

Andel som har tilbud om trening i arbeidstiden og andel som trener månedlig av dem som har tilbud, etter ulike kjennetegn. Prosent
  Tilbud om trening i arbeidstiden Antall personer Bruker treningstilbud månedlig eller oftere (hvis tilbud) Antall personer med tilbud
I alt 20 4 275 43 889
         
Kjennetegn ved yrket        
Jobber i stillesittende yrke (>75%) 27 2 092 44 574
Variende 20 1 006 46 207
Ikke stillesittende yrke (<25%) 9 1 111 30 102
         
Individuelle kjennetegn        
Kjønn        
Menn 22 2 224 42 511
Kvinner 18 2 051 45 378
         
Alder        
Under 30 år 13 948 57 132
30-39 år 17 806 45 149
40-49 år 24 1 017 44 247
50-59 år 24 986 37 242
60 år og over 23 518 37 119
         
Utdanningsnivå        
Grunnskole eller lavere 14 649 37 88
Vidergående 18 1 631 44 291
Lav høyere utdanning 23 1 369 45 323
Høy høyere utdanning 32 571 43 183
         
Helse        
God/Svært god 20 3 681 45 778
Dårlig eller middels god helse 18 590 33 111
         
Trening på fritiden        
Sjeldnere enn 1 gang i uka 16 560 19 92
1-2 ganger i uka 19 1 521 36 298
3 ganger i uka eller mer 22 2 180 53 498

Kontakt