Tabell

Andel som har tilbud om trening i arbeidstiden og andel som trener månedlig av dem som har tilbud, etter ulike kjennetegn. Prosent
 Tilbud om trening i arbeidstidenAntall personerBruker treningstilbud månedlig eller oftere (hvis tilbud)Antall personer med tilbud
I alt204 27543889
     
Kjennetegn ved yrket    
Jobber i stillesittende yrke (>75%)272 09244574
Variende201 00646207
Ikke stillesittende yrke (<25%)91 11130102
     
Individuelle kjennetegn    
Kjønn    
Menn222 22442511
Kvinner182 05145378
     
Alder    
Under 30 år1394857132
30-39 år1780645149
40-49 år241 01744247
50-59 år2498637242
60 år og over2351837119
     
Utdanningsnivå    
Grunnskole eller lavere146493788
Vidergående181 63144291
Lav høyere utdanning231 36945323
Høy høyere utdanning3257143183
     
Helse    
God/Svært god203 68145778
Dårlig eller middels god helse1859033111
     
Trening på fritiden    
Sjeldnere enn 1 gang i uka165601992
1-2 ganger i uka191 52136298
3 ganger i uka eller mer222 18053498