Andel som har jobbrelatert helseproblem, jobbrelatert sykefravær og stillesittende arbeid etter yrkesgruppe. Prosent

Tilbake til artikkelen

Andel som har jobbrelatert helseproblem, jobbrelatert sykefravær og stillesittende arbeid etter yrkesgruppe. Prosent
  Helseproblem pga jobb Sykefravær pga jobb Stillesittende arbeid Antall personer
I alt 16 6 59 7 819
         
Ledere 14 4 81 856
Realister, ingieniører mv 9 2 95 298
Leger, vetrinærer mv. 12 3 76 172
Sykepleiere 17 7 40 344
Lærere 14 6 42 552
Andre undervisningsyrker 12 2 78 177
Rådg innen øk, adm, salg 16 5 97 596
IKT-rådgivere, IKT-teknikere 9 2 94 246
Jur, samfvit og hum yrker 14 7 89 229
Ingienører mv 10 3 79 374
Helserelaterte yrker 14 5 70 154
Medarb innen øk, adm, salg 18 4 89 516
Yrk innen kultur, idrett mv 13 7 60 121
Kontormedarb, postbud, arkiv mv 19 5 91 194
Kundeserviceyrker 11 4 67 94
Øk og logistikk medarb 14 6 63 188
Yrk i personlig tjenesteyt 20 6 19 249
Salgsyrker 15 8 22 445
Pleie- og omsorgsarb 24 10 23 680
Jordbrukere, skogbruk og fiskere 27 8 20 48
Byggearbeidere 24 14 13 216
Metall- og maskinarb 23 6 22 163
Elektrikere, elektronikere 20 6 28 144
Presisjonsarb, kunsthåndv, graf og andre 22 13 21 51
Prosess- og maskinopr, montærer 15 4 42 158
Transportarb og opr mobile maskin 21 10 83 203
Renholdere 34 12 6 109
Hjelpearb 15 4 24 59
Sikkerhetarb, militære, tollere, politi 8 3 61 128
Uoppgitt 11 9 73 55

Kontakt