Tabell

Andel som har jobbrelatert helseproblem, jobbrelatert sykefravær og stillesittende arbeid etter yrkesgruppe. Prosent
 Helseproblem pga jobbSykefravær pga jobbStillesittende arbeidAntall personer
I alt166597 819
     
Ledere14481856
Realister, ingieniører mv9295298
Leger, vetrinærer mv.12376172
Sykepleiere17740344
Lærere14642552
Andre undervisningsyrker12278177
Rådg innen øk, adm, salg16597596
IKT-rådgivere, IKT-teknikere9294246
Jur, samfvit og hum yrker14789229
Ingienører mv10379374
Helserelaterte yrker14570154
Medarb innen øk, adm, salg18489516
Yrk innen kultur, idrett mv13760121
Kontormedarb, postbud, arkiv mv19591194
Kundeserviceyrker1146794
Øk og logistikk medarb14663188
Yrk i personlig tjenesteyt20619249
Salgsyrker15822445
Pleie- og omsorgsarb241023680
Jordbrukere, skogbruk og fiskere2782048
Byggearbeidere241413216
Metall- og maskinarb23622163
Elektrikere, elektronikere20628144
Presisjonsarb, kunsthåndv, graf og andre22132151
Prosess- og maskinopr, montærer15442158
Transportarb og opr mobile maskin211083203
Renholdere34126109
Hjelpearb1542459
Sikkerhetarb, militære, tollere, politi8361128
Uoppgitt1197355