Økonomiske analyser, 1/2015

Økonomisk utsyn 2014

Befolkning, sysselsetting og utdanning

Publisert:

Folketallet i Norge fortsatte å øke i 2014, men ikke like raskt som i perioden fra 2008 til 2013. At befolkningsveksten ble litt lavere i fjor, skyldes først og fremst at innvandringen til Norge gikk ned fra nær 76 000 til 70 000. Aldringen i Norge fortsetter, og noen kommuner har en langt eldre befolkning enn andre. Leka, Ibestad og Bø i Nordland har høyest omsorgsbyrde med rundt 50 eldre per 100 i yrkesaktiv alder. Lavest omsorgsbyrde har Gjesdal og Oslo.

Andelen av alle sysselsatte i Norge som er innvandrere fra EU-land, har økt fra 2,5 prosent i 2001 til over 7 prosent i 2013. Økningen skyldes i hovedsak innvandrere fra østeuropeiske EU-land, og under 30 prosent av disse har bodd i Norge i mer enn 5 år. I noen kommuner er andelen av de sysselsatte fra EU-land nær null, mens i andre er den over 15 prosent. Utdanningsnivå og andelen av de bosatte med helsefaglig utdanning varierer mellom kommunene, og det var om lag 1,7 sysselsatte med helsefaglig bakgrunn per person over 80 år i 2013.

Åpne og les artikkelen i PDF (8.1 MB)

Kontakt