Økonomiske analyser, 1/2016

Økonomisk utsyn 2015

Befolkning og arbeidsinnsats

Publisert:

Endret:

Befolkningen av bosatte fortsatte å øke også i 2015, men saktere enn i de 8 foregående årene. Hovedårsaken var klar nedgang i innvandringen. Det kom 31 000 asylsøkere i 2015, langt flere enn årene før. Disse omfattes ikke av de offisielle befolkningstallene før de eventuelt har fått søknaden innvilget. Økende arbeidsledighet gjennom 2015 reduserte sysselsettingsandelen med 0,5 prosentpoeng fra 2014. Likevel førte veksten i den yrkesaktive aldersgruppen til høyere sysselsetting. Et viktig potensiale for økt arbeidsinnsats fremover ligger i bedre integrering av innvandrere fra blant annet Afrika og Asia.

Åpne og les artikkelen i PDF (1.1 MB)

Kontakt