Sysselsatte fedre og mødre (20-69 år), etter antall barn under 18 år, alderen på yngste barn og avtalt/vanlig arbeidstid. 4. kvartal 2014. Prosent

Tilbake til artikkelen

Sysselsatte fedre og mødre (20-69 år), etter antall barn under 18 år, alderen på yngste barn og avtalt/vanlig arbeidstid. 4. kvartal 2014. Prosent
  Sysselsatte i alt Avtalt/vanlig arbeidstid (timer per uke)
  1-19 20-31 32-36 37-39 40 og over
Fedre i alt            
0-17 år 484 065 3,7 4,3 7,2 70,2 14,6
0-5 år 226 095 4,0 4,9 7,5 69,8 13,8
6-17 år 257 970 3,5 3,8 6,9 70,5 15,3
1 barn            
0-17 år 194 339 4,4 4,6 7,2 69,3 14,4
0-5 år 76 465 5,0 5,5 7,6 68,8 13,1
6-17 år 117 874 4,1 4,0 7,0 69,7 15,3
2 barn            
0-17 år 207 061 3,1 4,0 7,2 71,8 13,9
0-5 år 100 088 3,3 4,4 7,5 71,6 13,1
6-17 år 106 973 2,9 3,5 7,0 72,0 14,5
3 barn eller flere            
0-17 år 82 665 3,5 4,6 7,2 68,2 16,6
0-5 år 49 542 3,7 4,9 7,5 67,8 16,1
6-17 år 33 123 3,3 4,0 6,7 68,8 17,3
             
Mødre i alt            
0-17 år 494 687 13,1 22,5 11,3 46,0 7,1
0-5 år 212 374 14,9 23,0 10,8 44,8 6,6
6-17 år 282 313 11,7 22,1 11,7 46,9 7,5
1 barn            
0-17 år 210 046 14,1 19,6 11,6 47,3 7,3
0-5 år 74 384 17,1 18,6 11,0 46,8 6,6
6-17 år 135 662 12,5 20,2 12,0 47,7 7,7
2 barn            
0-17 år 207 320 11,5 23,0 11,4 47,3 6,8
0-5 år 93 934 12,8 23,4 11,2 46,5 6,3
6-17 år 113 386 10,5 22,8 11,5 48,0 7,2
3 barn eller flere            
0-17 år 77 321 14,5 28,8 10,3 38,9 7,5
0-5 år 44 056 15,8 29,5 9,8 37,7 7,1
6-17 år 33 265 12,7 27,8 10,9 40,4 8,1

Kontakt