Økonomiske analyser, 1/2009

Økonomisk utsyn

Arbeidsmarkedet

Publisert:

Finanskrisen som inntraff høsten 2008 gjenspeiler seg i utviklingen på arbeidsmarkedet. Sysselsettingen økte i de første månedene av 2008, men veksten var avtagende, og siden april har veksten stoppet opp. Foreløpige tall fra kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR) viser en økning i sysselsettingen på 80 000 personer fra 2007 til 2008. Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) viser at gjennomsnittlig arbeidsledighet var omtrent lik i 2007 og 2008. Fra 4. kvartal 2007 til 4. kvartal 2008 økte imidlertid ledigheten med 12 000, og utgjorde 2,6 prosent av arbeidsstyrken i 4. kvartal 2008. Sesongjusterte tall fra AKU viser at ledigheten økte utover høsten. Den registrerte ledigheten hos NAV var drøye 11 000 høyere i desember 2008 enn i samme måned året før. Det har også vært en sterk reduksjon i tilgangen på nye ledige stillinger og en mindre nedgang i beholdningen av ledige stillinger i samme periode, se tabell 7.3.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt