4 prosent utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet

Publisert:

4 prosent av alle sysselsatte ble jevnlig utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet på arbeidsplassen i 2016. Sykepleiere er den yrkesgruppen som er mest utsatt.

#Metoo-kampanjen har satt et sterkt preg på nyhetsbildet de siste månedene. Menn og kvinner som brøt tausheten rundt seksuell trakassering og startet kampanjen ble kåret til «Årets person» av amerikanske Time Magazine like før jul, og temaet sørget nylig for en politisk ladet Golden Globe-utdeling.

#Metoo har også skapt mye oppmerksomhet rundt seksuell trakassering i Norge i løpet av høsten, både innen politikken og i kulturlivet.

Stor kjønnsforskjell

I SSB har vi tall som viser at det er stor forskjell mellom kjønnene på hvem som blir mest utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet på arbeidsplassen. De ferskeste tallene fra Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø er fra 2016, og da sa 4 prosent av de sysselsatte at de ble utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet, kommentarer eller lignende en gang i måneden eller oftere.

– Mens 7 prosent av kvinnene i levekårsundersøkelsen svarte ja på at de ble utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet, svarte 2 prosent av mennene at de var utsatt for dette. Blant kvinner mellom 18 og 24 år var andelen 13 prosent, sier rådgiver Mathias Killengreen Revold.

Klare yrkesvariasjoner

Det er også klare variasjoner mellom yrker og næringer.

– Blant ansatte i overnattings- og serveringsvirksomheter svarte 22 prosent av kvinnene at de var utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet, mens andelen blant begge kjønn var på 14 prosent i denne næringen, sier Revold.

Sykepleiere er den yrkesgruppen vi har sett på som er mest utsatt. Her er andelen 17 prosent.

Minst utsatt fra overordnede

– I 2016 spurte vi for første gang hvem som utførte disse handlingene. Da svarte 79 prosent av dem som ble utsatt for dette at det hadde blitt utført av kunder, klienter, elever eller andre som ikke var ansatt på arbeidsplassen, påpeker Revold.

20 prosent av de utsatte svarte at de var blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet av en kollega, mens seks prosent hadde opplevd dette fra en overordnet.

Stabile tall siden 1989

For alle sysselsatte sett under ett har prosentandelen vært noenlunde stabil siden statistikkens begynnelse i 1989.

– Den gang oppga 3 prosent at de hadde vært utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet. Andelen lå lenge mellom 2 og 3 prosent, med en topp i 2013 på 5 prosent, sier Revold.

Figur 1.Andel som er utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet på arbeidet en gang i måneden eller oftere

1989 1993 1996 2000 2003 2006 2009 2013 2016
Begge kjønn 3 2 3 3 2 4 3 5 4
Menn 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Kvinner 4 4 4 4 4 6 6 8 7

Unge kvinner mest utsatt

Ser man utelukkende på kvinner, er andelen større, og ingenting tyder på at dette har blitt mindre utbredt over tid.

Det er kvinner i aldersgruppen 18–24 år som er mest utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet.

– Andelen blant de yngste kvinnene lå på 8 prosent i 1989, men hadde økt til 13 prosent i 2016, opplyser Revold.

Beskjeden andel menn

Blant sysselsatte menn er andelen som opplever uønsket seksuell oppmerksomhet relativ beskjeden i alle aldergrupper.

Hos menn mellom 18 og 24 år steg andelen riktig nok til 4 prosent i 2016, men for aldergruppene over (25–44 år og 45–66 år) har den ligget stabilt på 1 og 2 prosent siden slutten av 1980-tallet.

Kontakt