166 000 tapte arbeidsdagar

Publisert:

166 000 arbeidsdagar gjekk tapt som følgje av 14 arbeidskonfliktar i 2016. Til samanlikning var det 10 konfliktar med tap av 148 000 arbeidsdagar ved førre hovudoppgjer i 2014.

I 2016 vart det registrert 14 arbeidskonfliktar med til saman 8 900 involverte arbeidstakarar. Flest tapte arbeidsdagar var det i hotell- og restaurantvirksomhet. Her var det 6 300 arbeidstakarar involverte med tap av 92 700 arbeidsdagar. Dette utgjorde 56 prosent av alle tapte arbeidsdagar dette året.

Figur 1. Arbeidstakere i arbeidskonflikt, etter utvalgte næringer

Olje- og gassutvinning og bergverksdrift Industri Bygge- og anleggsvirksomhet Samferdsel Hotell- og restaurantvirksomhet Off.adm., forsvar, sosialforsikring Undervisning Helse- og sosialtjenester
1998 0 270 0 13346 243 225 3137 6094
1999 160 57 0 129 14 0 11 0
2000 2490 57714 18825 3980 2446 0 17 3721
2001 0 5 0 0 24 0 0 0
2002 400 4353 139 64 3040 0 0 1561
2003 78 3 0 0 0 0 2 0
2004 752 5867 451 1710 27 0 1059 0
2005 139 0 452 0 0 0 0 0
2006 87 0 16000 0 1651 588 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 12 496
2008 0 727 0 0 626 0 10262 1257
2009 0 36 0 0 0 0 0 0
2010 0 19 14527 1740 0 1600 14854 28806
2011 0 20 0 0 0 0 0 0
2012 926 0 371 70 0 7580 2372 25535
2013 0 0 0 391 0 0 0 0
2014 0 0 0 72 0 0 7821 0
2015 0 354 0 463 0 0 14 0
2016 0 0 0 813 6322 0 0 628
 

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken er en frivillig spørreundersøkelse med tellingstidspunkt 31.12.Det blir foretatt manuelle kontroller for å sikre konsistens i datamaterialet fra år til år. Ved tvil knyttet til opplysninger fra arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene blir organisasjonene kontaktet. Statistikken blir kontrollert opp mot opplysninger om arbeidskonflikter som er registrert hos Riksmeklingsmannen.

Kontakt