166 000 tapte arbeidsdagar

Publisert:

166 000 arbeidsdagar gjekk tapt som følgje av 14 arbeidskonfliktar i 2016. Til samanlikning var det 10 konfliktar med tap av 148 000 arbeidsdagar ved førre hovudoppgjer i 2014.

I 2016 vart det registrert 14 arbeidskonfliktar med til saman 8 900 involverte arbeidstakarar. Flest tapte arbeidsdagar var det i hotell- og restaurantvirksomhet. Her var det 6 300 arbeidstakarar involverte med tap av 92 700 arbeidsdagar. Dette utgjorde 56 prosent av alle tapte arbeidsdagar dette året.

Figur 1. Arbeidstakere i arbeidskonflikt, etter utvalgte næringer

Olje- og gassutvinning og bergverksdrift Industri Bygge- og anleggsvirksomhet Samferdsel Hotell- og restaurantvirksomhet Off.adm., forsvar, sosialforsikring Undervisning Helse- og sosialtjenester
1998 0 270 0 13346 243 225 3137 6094
1999 160 57 0 129 14 0 11 0
2000 2490 57714 18825 3980 2446 0 17 3721
2001 0 5 0 0 24 0 0 0
2002 400 4353 139 64 3040 0 0 1561
2003 78 3 0 0 0 0 2 0
2004 752 5867 451 1710 27 0 1059 0
2005 139 0 452 0 0 0 0 0
2006 87 0 16000 0 1651 588 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 12 496
2008 0 727 0 0 626 0 10262 1257
2009 0 36 0 0 0 0 0 0
2010 0 19 14527 1740 0 1600 14854 28806
2011 0 20 0 0 0 0 0 0
2012 926 0 371 70 0 7580 2372 25535
2013 0 0 0 391 0 0 0 0
2014 0 0 0 72 0 0 7821 0
2015 0 354 0 463 0 0 14 0
2016 0 0 0 813 6322 0 0 628
 

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken er en frivillig spørreundersøkelse med tellingstidspunkt 31.12.Det blir foretatt manuelle kontroller for å sikre konsistens i datamaterialet fra år til år. Ved tvil knyttet til opplysninger fra arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene blir organisasjonene kontaktet. Statistikken blir kontrollert opp mot opplysninger om arbeidskonflikter som er registrert hos Riksmeklingsmannen.