Inntektsregnskap for lønnstakerhusholdninger, uten og med lavinntekt (EU-skala 60 prosent). 2017

Tilbake til artikkelen

Inntektsregnskap for lønnstakerhusholdninger, uten og med lavinntekt (EU-skala 60 prosent). 20171
  Enhet Aleneboende under 45 år Par uten barn, eldste person under 45 år Par med barn, yngste barn 0-6 år Enslig forsørger med barn 0-17 år
  Ikke lavinntekt Lavinntekt Ikke lavinntekt Lavinntekt Ikke lavinntekt Lavinntekt Ikke lavinntekt Lavinntekt
1Husholdninger der hovedinntektstaker har hatt yrkesinntekt, der lønn er største inntekt, på minst 2G i løpet av året og var registret med arbeidsforhold i november samme år. Husholdninger der hovedinntektstaker er student, er ikke inkludert.
2For enslige forsørgere er det kun underholdsbidrag som er avtalt gjennom offentlig avtale som er registrert. Bidrag gjennom private avtaler er derfor ikke med.
3Antall personer i husholdingen som har yrkesinntekt, hvor lønn utgjør mesteparten, på minst 2G ila. året, og som var registrert med minst ett arbeidsforhold i november samme år.
Hovedinntektstakers yrkesinntekt (inkl. foreldre- og sykepenger) Gjennomsnitt i kroner 516 400 225 900 567 600 279 900 682 400 376 300 570 600 313 900
                   
Husholdningens samlede yrkesinntekt (inkl. foreldre- og sykepenger) Gjennomsnitt i kroner 516 400 225 900 855 000 322 300 1 053 600 429 000 592 600 321 000
Husholdningens samlede overføringer (ekskl. foreldre- og sykepenger) Gjennomsnitt i kroner 7 900 11 700 30 300 28 900 58 900 88 400 61 700 66 000
Husholdningens samlede kapitalinntekter (kr) Gjennomsnitt i kroner 13 700 -3 800 20 600 -6 700 47 000 -8 100 25 900 -3 800
                   
Husholdningens samlede yrkesinntekt (inkl. foreldre- og sykepenger) Andel av samlet inntekt før skatt (prosent) 96 97 94 94 91 84 87 84
Husholdningens samlede overføringer (ekskl. foreldre- og sykepenger) Andel av samlet inntekt før skatt (prosent) 1 5 3 8 5 17 9 17
Husholdningens samlede kapitalinntekter (kr) Andel av samlet inntekt før skatt (prosent) 3 -2 2 -2 4 -2 4 -1
                   
Husholdningens samlede inntekt før skatt (kr)2 Gjennomsnitt i kroner 538 000 233 900 905 800 344 600 1 159 400 509 300 680 200 383 200
                   
Husholdningens samlede inntekt etter skatt (kr) Gjennomsnitt i kroner 397 600 190 900 678 000 275 300 856 900 400 500 517 600 316 900
                   
Husholdningens inntekt etter skatt per forbruksenhet (kr) Gjennomsnitt i kroner 397 600 190 900 452 000 183 500 412 600 181 100 348 600 190 600
                   
Antall lønnstakere i husholdningen3 Gjennomsnittlig antall personer 1,0 1,0 1,6 1,0 1,8 1,1 1,0 1,0
Antall barn under 18 år i husholdningen Gjennomsnittlig antall personer - - - - 1,9 2,3 1,3 1,8
                   
Antall måneder i hovedarbeidsforhold ila. året for hovedinntektstaker Gjennomsnittlig antall måneder 9,7 7,9 9,8 8,3 10,2 9,3 10,2 9,5
                   
Lønnstakerhusholdninger i alt1 Antall husholdninger 205 226 20 232 92 624 4 660 209 790 12 329 66 726 8 376

Kontakt