Tabell

Inntektsregnskap for lønnstakerhusholdninger, uten og med lavinntekt (EU-skala 60 prosent). 20171
 EnhetAleneboende under 45 årPar uten barn, eldste person under 45 årPar med barn, yngste barn 0-6 årEnslig forsørger med barn 0-17 år
 Ikke lavinntektLavinntektIkke lavinntektLavinntektIkke lavinntektLavinntektIkke lavinntektLavinntekt
1Husholdninger der hovedinntektstaker har hatt yrkesinntekt, der lønn er største inntekt, på minst 2G i løpet av året og var registret med arbeidsforhold i november samme år. Husholdninger der hovedinntektstaker er student, er ikke inkludert.
2For enslige forsørgere er det kun underholdsbidrag som er avtalt gjennom offentlig avtale som er registrert. Bidrag gjennom private avtaler er derfor ikke med.
3Antall personer i husholdingen som har yrkesinntekt, hvor lønn utgjør mesteparten, på minst 2G ila. året, og som var registrert med minst ett arbeidsforhold i november samme år.
Hovedinntektstakers yrkesinntekt (inkl. foreldre- og sykepenger)Gjennomsnitt i kroner516 400225 900567 600279 900682 400376 300570 600313 900
          
Husholdningens samlede yrkesinntekt (inkl. foreldre- og sykepenger)Gjennomsnitt i kroner516 400225 900855 000322 3001 053 600429 000592 600321 000
Husholdningens samlede overføringer (ekskl. foreldre- og sykepenger)Gjennomsnitt i kroner7 90011 70030 30028 90058 90088 40061 70066 000
Husholdningens samlede kapitalinntekter (kr)Gjennomsnitt i kroner13 700-3 80020 600-6 70047 000-8 10025 900-3 800
          
Husholdningens samlede yrkesinntekt (inkl. foreldre- og sykepenger)Andel av samlet inntekt før skatt (prosent)9697949491848784
Husholdningens samlede overføringer (ekskl. foreldre- og sykepenger)Andel av samlet inntekt før skatt (prosent)1538517917
Husholdningens samlede kapitalinntekter (kr)Andel av samlet inntekt før skatt (prosent)3-22-24-24-1
          
Husholdningens samlede inntekt før skatt (kr)2Gjennomsnitt i kroner538 000233 900905 800344 6001 159 400509 300680 200383 200
          
Husholdningens samlede inntekt etter skatt (kr)Gjennomsnitt i kroner397 600190 900678 000275 300856 900400 500517 600316 900
          
Husholdningens inntekt etter skatt per forbruksenhet (kr)Gjennomsnitt i kroner397 600190 900452 000183 500412 600181 100348 600190 600
          
Antall lønnstakere i husholdningen3Gjennomsnittlig antall personer1,01,01,61,01,81,11,01,0
Antall barn under 18 år i husholdningenGjennomsnittlig antall personer----1,92,31,31,8
          
Antall måneder i hovedarbeidsforhold ila. året for hovedinntektstakerGjennomsnittlig antall måneder9,77,99,88,310,29,310,29,5
          
Lønnstakerhusholdninger i alt1Antall husholdninger205 22620 23292 6244 660209 79012 32966 7268 376