[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 15-16, 1998

Månedlig elektrisitetsstatistikk, februar 1998:

Høyt elforbruk til tross for mildvær


Forbruket av elektrisk kraft var i februar 10 773 GWh. Dette er en økning på 6,2 prosent fra samme måned året før. Produksjonen var 10 097 GWh, en økning på 18,5 prosent fra februar 1997 da produksjonen var spesielt lav.
Forbruket i februar var det nest største som har vært i denne måneden på 1980- og 1990-tallet, til tross for at det var uvanlig mildt i store deler av landet. Mens forbruket totalt sett økte med 6,2 prosent fra februar i fjor til februar i år, økte det med om lag 7,5 prosent i kraftintensiv industri. Her var økningen i elforbruket størst i produksjonen av aluminium og andre metaller.

Eksportunderskuddet var i februar 676 GWh, mens det i januar var 588 GWh. Gjennomsnittlig pris per MWh handlet med utlandet sank fra om lag 163 kroner i januar til om lag 147 kroner i februar, viser foreløpige tall fra utenrikshandelsstatistikken. Verdien av eksportunderskuddet økte fra drøyt 96 millioner kroner til snaut 100 millioner.

Middels høy produksjon
Produksjonen av elektrisk kraft økte med 18,5 prosent fra februar i fjor da produksjonen var spesielt lav. Ser man imidlertid på den gjennomsnittlige produksjonen i februar måned de sju første årene av 1990-tallet var den på 10 547 GWh, det vil si 4,5 prosent høyere enn i år. Fyllingsgraden i vannmagasinene var 16. februar på 56,2 prosent. Dette er 0,5 prosentpoeng lavere enn medianen (gjennomsnittet) for uke 8 i perioden 1982 til 1991.

Hordaland var det fylket som hadde størst produksjon av elektrisk kraft i februar med 1 217 GWh, en økning på 14,6 prosent fra samme måned året før. Nest størst produksjon hadde Nordland, med 1 186 GWh.

Tabeller

 • Tabell 1. Produksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft. GWh. Foreløpige tall

  Om statistikken
  Bruttoforbruk innenlands fremkommer ved at total produksjon blir korrigert for import og eksport, eksklusive tap i linjenettet, pumpekraftforbruk og eget forbruk i kraftverkene. Tallene for import og eksport siste måned er foreløpige. Forbrukstall for kraftkrevende industri rapporteres særskilt.

  [Figur 8]

  Figur 8: Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. Januar 1996-februar 1998. GWh


  Ny statistikk

  Månedlig elektrisitetsstatistikk, februar 1998.
  Statistikken utarbeides i samarbeid med Nord Pool ASA og Norges vassdrags- og energiverk (NVE) og utgis månedlig i Ukens statistikk. Mer informasjon: Pål Marius Bergh, tlf. 21 09 44 20, e-post: pal.marius.bergh@ssb.no, eller Ann Christin Bøeng, tlf. 21 09 47 43, e-post: ann.christin.boeng@ssb.no.

  Tabellregister

  Ukens statistikk nr. 15-16, 1998