Ukens statistikk nr. 15-16, 1998

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. Januar 1996-februar 1998. GWh